Expertisecentrum voor talenonderwijs en internationale communicatie

De Talenacademie Nederland is het enige dienstverlenende centrum in Nederland dat volledig gespecialiseerd is in talen.

Lees meer over onze stichting in de Presentatie, maak kennis met onze activiteiten bij Projecten of ga direct naar het laatste nieuws.

Daar vindt u ook informatie over nieuwste Europese projecten.

Voor opmerkingen of vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Projecten voor leraren

MAS - MAastricht Students ambassadors of their own language

Primary schools in the Maastricht area are more and more interested in introducing the neighbours languages French and German in their schools. Publications on the advantages of early language learning influenced this as well as the growing insight that this region is depending on the neighbouring countries (Euregio).
In order to allow schools to have a first idea of what early language...

Elena

Kant-en-klaar lespakket Duits, Frans of Nederlands voor leerlingen van 4 tot en met 8-jaar

Hallo! Ik ben Elena. Met mij kun je Duits, Frans of Nederlands leren. Ik ben met mijn zusje Sophie, ouders en mijn hond Misty pas verhuisd en beleef veel avonturen. Een nieuwe school, nieuwe vriendjes, nieuwe buren, alles is nieuw.
Elena is een volledige, kant-en-klare cursus voor kinderen...

,
Academic Writing voor gevorderden voor wetenschappelijk personeel OU

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die al over een goed niveau Engels beschikken, maar die dit nog willen perfectioneren om de kwaliteit van publicaties in het Engels te verbeteren.

De cursus start met een diagnostische niveaumeting van elke cursist, teneinde het instapniveau te bepalen en eventuele lacunes op te sporen.

De cursus zal gericht zijn op wetenschappelijk...

Nascholing Engels Basisschool Posterholt

De basisschool De Draaiende Wieken in Posterholt heeft het plan opgevat om in alle leerjaren Engels aan te bieden.

Om de docenten hierop beter voor te bereiden volgen zij in het schooljaar 2011-2012 een training van de Talenacademie om hun eigen vaardigheid in het  Engels te verbeteren en de specifieke aanpak van talenonderwijs aan jonge kinderen te leren kennen. Ook wordt er met...

Brochure doorlopende leerlijn vo-po

De Talenacademie heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs, die op de basisschool vroegtijdig talenonderwijs hebben gehad.

In de meeste gevallen beginnen die leerlingen weer op het 0-niveau, terwijl ze toch al een redelijke bagage hebben in die vreemde taal. Om docenten en schoolleiders te attenderen op dit probleem en...

Inbedding Nederlands in Grundschule

De Talenacademie adviseert en monitort de Grundschule Laar (Gemeente Emlichheim, Duitsland) bij het inbedden van het Nederlands in het reguliere lespakket. Ook stelt zij daartoe een stappenplan voor, waarin worden meegenomen: visie op en doelen van het onderwijs Nederlands op deze school (taal, cultuur, samenwerking over de grens, rol Nederlandstalige leerlingen), organisatie, plaats en omvang...

Engels OU OP

De Talenacademie Nederland organiseert een cursus Engels voor het ondersteunend personeel van de Open Universiteit. Het uiteindelijke doel van deze cursus is, diegenen die eraan deelnemen in staat te stellen om dat deel van hun werkzaamheden dat in het Engels gedaan moet worden, gemakkelijker en vanuit een taaltechnisch oogpunt gezien correcter, af te handelen. Daarbij speelt de communicatie...

Leernetwerk Taaldocenten LinQ

De Talenacademie is gestart met het project Leernetwerk taaldocenten LinQ PO, omdat binnen de groep van LinQ PO scholen die in de schooljaren 2009-2010 of 2010-2011 zijn gestart met het onderwijs van Frans of Duits, een grote diversiteit bestaat.

Docenten kunnen bijvoorbeeld werken met de groepen 2 en 3, maar ook met groep 8, er is verschil in pedagogisch-didactische vaardigheid, als...

Aansluiting PO-VO

Leerlingen die op de basisschool meer vreemdetalenonderwijs hebben genoten dan twee jaar (bijvoorbeeld EIBO = Engels in het basisonderwijs), hebben in het algemeen in de brugklas niet echt passend vervolgonderwijs in de taal waarin ze een voorsprong hebben ten opzichte van hun medeleerlingen.
In 2010 heeft de Talenacademie Nederland twee pilots begeleid voor een betere aansluiting en...

Europese Dag van de Talen; kennis delen is vermenigvuldigen

Elk jaar rond 26 september organiseren we onze jaarlijkse regionale Dag van de Talen, onder het motto dat dat jaar door de nationale coördinator (Europees Platform) is bepaald.
Het motto van 2010 was: "talen bouwen bruggen". En als die brug geslagen is, moeten we de ander ook over de brug helpen of zelf over de brug komen. Onder leiding van Gerrit Janssen, Policy advisor International...

Pagina's